Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Fiero! Pizza Łódź Centrum

31.10.2017


Poznaj historię o tym, jak powstało Fiero! Pizza Łódź Centrum.

W 2016 r. przystąpiliśmy do Projektu  Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Utworzyliśmy Przedsiębiorstwo Społeczne oferujące nowe miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie powstała pizzeria Fiero! Pizza w Centrum.

Celem programu jest wsparcie i poprawa jakości życia. Program jest połączeniem prowadzenia działalności gospodarczej z działalnością społeczną, ponieważ tego rodzaju firma każdą nadwyżkę finansową przekazuje na szkolenia pracowników i inne cele społeczne.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – Lider projektu
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO – partner projektu
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu

Więcej przeczytasz TUTAJ.