Franczyza

 

Chciałbyś otworzyć swoją własną pizzerię Fiero!?
Teraz masz taką możliwość! Zgłoś się do nas!
 
Sieć pizzerii Fiero! oferuje możliwość poprowadzenia własnej pizzerii pod marką Fiero! Pizza w ramach rozwijanego przez nas systemu franczyzowego. Franczyza gastronomiczna, to rodzaj współpracy pomiędzy siecią lokali gastronomicznych (franczyzodawcą) a właścicielem lokalu gastronomicznego (franczyzobiorcą), w trakcie której sieć pozwala restauratorowi korzystać ze swojej nazwy, określonych procedur operacyjnych oraz udostępnia mu przepisy i receptury produkcji potraw z oferty lokali. W zamian za to właściciel lokalu uiszcza na rzecz sieci określone umową opłaty franczyzowe.
 
Nasi franczyzobiorcy prowadzą działalność w oparciu o procedury, receptury i technologie wypracowane przez nas w ciągu kilkuletniej obecności na polskim rynku. Przeprowadzamy franczyzobiorców przez proces przygotowania lokalu do otwarcia, polecamy dostawców sprzętu, wyposażenia i zaopatrzenia, przekazujemy receptury przyrządzania dań i technologię ich produkcji, a także uczymy w praktyce jak skutecznie zarządzać pizzerią naszej sieci. Przez cały okres współpracy zapewniamy też stałą pomoc i doradztwo w każdym aspekcie związanym z prowadzeniem lokalu Fiero!
 
Korzyści płynące ze współpracy franczyzowej z siecią pizzerii Fiero!:
 
 • Działanie pod znaną i rozpoznawalną marką.
 • Korzystanie z działań marketingowych organizowanych przez franczyzodawcę.
 • Działanie na podstawie sprawdzonego modelu operacyjnego i procedur zarządzania lokalem.
 • Korzystanie ze sprawdzonego menu.
 • Dostęp do gotowych i sprawdzonych przepisów i procedur kulinarnych.
 • Gotowa specyfikacja wizualna pizzerii, a także możliwość korzystania z opracowanego systemu identyfikacji wizualnej.
 • Wskazanie dostawców sprzętu, wyposażenia i zaopatrzenia lokalu oraz możliwość korzystania z ogólnosieciowych rabatów na ich zakup.
 • Pomoc w wyborze lokalizacji obiektu i analizy rynkowe.
 • Stałe wsparcie operacyjne i organizacyjne ze strony franczyzodawcy.
 • Wsparcie w zakresie działań z zakresu lokalnego marketingu.
 • Możliwość korzystania ze wspólnej i popularnej wśród klientów strony internetowej sieci Fiero! oraz jej profili w serwisach społecznościowych stanowiących narzędzie komunikacji z klientami.
 • Doradztwo w zakresie wymogów prawnych związanych z prowadzeniem placówki gastronomicznej  (kwestie sanitarne, wdrażanie systemu HACCP itp.).
 • Szkolenia dla franczyzobiorcy i jego pracowników w zakresie zarządzania lokalem.

Warunki współpracy

Potencjalny franczyzobiorca sieci Fiero! powinien:
 
 • Dysponować odpowiednim lokalem, w którym prowadzona będzie pizzeria (lokal może być wynajęty lub dzierżawiony);
 • Dysponować kapitałem na pokrycie kosztów inwestycji związanej z przystąpieniem do sieci w kwocie min. 100 tys. zł netto;
 • Rozumieć i akceptować warunki i zasady współpracy franczyzowej;
 • Być osobą dynamiczną, przedsiębiorczą i dyspozycyjną – gotową do osobistego zaangażowania się w prowadzenie pizzerii;
 • Mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat zasad, warunków i możliwości współpracy franczyzowej z siecią pizzerii Fiero! prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
504 517 675 lub adresem mailowym  pizzeria@fieropizza.pl
 
Zachęcamy też do wypełnienia  kwestionariusza dla kandydatów na franczyzobiorców sieci pizzerii Fiero! i odesłanie go do nas na adres pizzeria@fieropizza.pl