Franczyza

Chciałbyś otworzyć swoją własną pizzerię Fiero!?

Teraz masz taką możliwość! Zgłoś się do nas!

Sieć pizzerii Fiero! oferuje możliwość poprowadzenia własnej pizzerii pod marką Fiero! Pizza w ramach rozwijanego przez nas systemu franczyzowego. Franczyza gastronomiczna, to rodzaj współpracy pomiędzy siecią lokali gastronomicznych (franczyzodawcą) a właścicielem lokalu gastronomicznego (franczyzobiorcą), w trakcie której sieć pozwala restauratorowi korzystać ze swojej nazwy, określonych procedur operacyjnych oraz udostępnia mu przepisy i receptury produkcji potraw z oferty lokali. W zamian za to właściciel lokalu uiszcza na rzecz sieci określone umową opłaty franczyzowe.

Nasi franczyzobiorcy prowadzą działalność w oparciu o procedury, receptury i technologie wypracowane przez nas w ciągu kilkuletniej obecności na polskim rynku. Przeprowadzamy franczyzobiorców przez proces przygotowania lokalu do otwarcia, polecamy dostawców sprzętu, wyposażenia i zaopatrzenia, przekazujemy receptury przyrządzania dań i technologię ich produkcji, a także uczymy w praktyce jak skutecznie zarządzać pizzerią naszej sieci. Przez cały okres współpracy zapewniamy też stałą pomoc i doradztwo w każdym aspekcie związanym z prowadzeniem lokalu Fiero!

Korzyści płynące ze współpracy franczyzowej z siecią pizzerii Fiero!:

Działanie pod znaną i rozpoznawalną marką.

Korzystanie z działań marketingowych organizowanych przez franczyzodawcę.

Działanie na podstawie sprawdzonego modelu operacyjnego i procedur zarządzania lokalem.

Korzystanie ze sprawdzonego menu.

Dostęp do gotowych i sprawdzonych przepisów i procedur kulinarnych.

Gotowa specyfikacja wizualna pizzerii, a także możliwość korzystania z opracowanego systemu identyfikacji wizualnej.

Wskazanie dostawców sprzętu, wyposażenia i zaopatrzenia lokalu oraz możliwość korzystania z ogólnosieciowych rabatów na ich zakup.

Pomoc w wyborze lokalizacji obiektu i analizy rynkowe.

Stałe wsparcie operacyjne i organizacyjne ze strony franczyzodawcy.

Wsparcie w zakresie działań z zakresu lokalnego marketingu.

Możliwość korzystania ze wspólnej i popularnej wśród klientów strony internetowej sieci Fiero! oraz jej profili w serwisach społecznościowych stanowiących narzędzie komunikacji z klientami.

Doradztwo w zakresie wymogów prawnych związanych z prowadzeniem placówki gastronomicznej (kwestie sanitarne, wdrażanie systemu HACCP itp.).

Szkolenia dla franczyzobiorcy i jego pracowników w zakresie zarządzania lokalem.


Warunki współpracy

Potencjalny franczyzobiorca sieci Fiero! powinien:

-Dysponować odpowiednim lokalem, w którym prowadzona będzie pizzeria (lokal może być wynajęty lub dzierżawiony);

-Dysponować kapitałem na pokrycie kosztów inwestycji związanej z przystąpieniem do sieci w kwocie min. 100 tys. zł netto;

-Rozumieć i akceptować warunki i zasady współpracy franczyzowej;

-Być osobą dynamiczną, przedsiębiorczą i dyspozycyjną – gotową do osobistego zaangażowania się w prowadzenie pizzerii;

-Mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.


Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat zasad, warunków i możliwości współpracy franczyzowej z siecią pizzerii Fiero! prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

504 517 675 lub adresem mailowym pizzeria@fieropizza.pl

Zachęcamy też do wypełnienia kwestionariusza dla kandydatów na franczyzobiorców sieci pizzerii Fiero! i odesłanie go do nas na adres pizzeria@fieropizza.pl